Műszaki informatikus

Szakma: Műszaki informatikus
Jelentkezési kód: 5600

Képzés ideje: 4+1 év
Szakmacsoport: Informatika
OKJ szám: 54 481 05

Iskolánk OM azonosítója: 203041

Néhány szó a képzésről:

Mindig nagy hangsúlyt fektettünk a magas szintű informatikai képzésére. A fejlesztéseknek köszönhetően jelenleg hat korszerűen felszerelt, a számítógépeken kívül projektorral és interaktív táblával is ellátott teremben sajátíthatják el diákjaink az információkereséshez, az irodai programcsomagok rutinszerű használatához szükséges ismereteket.

A műszaki informatikus képzésben kiemelt célunk a logikus gondolkodás, a problémamegoldó képesség, a rendszerszintű szemlélet kialakítása. Ennek érdekében az alapos elméleti képzés mellett a gyakorlatban változatos programozási környezetben - konzolos és grafikus felületen, webes szerver és kliensoldalon, mikrokontrolleren és robotokon - oldanak meg feladatokat. Az otthon internettel rendelkező tanulóink elektronikusan is elérhetik az órák anyagait, sőt teszteket, gyakorló és szorgalmi feladatokat készíthetnek.

A műszaki informatikus feladata: (részletek)

 • Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít
 • Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
 • Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
 • Üzemelteti a számítógépes jelfeldolgozás szoftver és hardver eszközeit
 • LAN és WAN hálózatokat használ, helyi hálózatot épít ki
 • Meghatározza a szükséges hardver-szoftver eszközöket
 • Hálózatokat felügyel, távfelügyel, menedzsel
 • Alapvető adatfeldolgozási algoritmusokat használ
 • Számítógép programot készít, adatbázisokat kezel
 • WEB-lapok tartalmának szerkesztését, karbantartását végzi
 • Számítógépes tervezői környezetet használ
 • Használja az on-line adatbázisrendszereket
 • Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
 • Irányítja az információs beruházást
 • Projektet tervez és értékel

Tananyagegységek: (részletek)

 • Informatikai alapismeretek
 • Munkatervezés és -szervezés
 • Projektirányítás
 • Szoftvermenedzsment
 • Vállalkozásmenedzsment
 • Informatikai ismeretek
 • Gazdasági ismeretek
 • Programozási ismeretek
 • Műszaki alapismeretek
 • Adatátviteli hálózatok