Képzéseink

 Melyik iskolatípust válasszuk?

Szakiskola (2016 szeptemberétől Szakközépiskola), duális szakiskolai képzés, a képzési idő három év. A tanulók a 9. évfolyamtól kezdődően szakmai képzést kapnak elméleti és gyakorlati órák keretében. A gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben is történhet, vagy gazdálkodó szervezetek gyakorló helyein, tanulószerződéssel. A tanulók tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjat, munkaruhát, és egyéb juttatásokat kapnak. A hiányszakmák képzésében a tanulók az iskolától is kaphatnak ösztöndíjat: a 9. évfolyam első félévében havi 10.000 Ft illeti a tanulót, később tanulmányi eredményétől függően akár havi 30.000 Ft is lehet az ösztöndíj összege. A képzés során a szakmai tananyagon kívül civilizációs ismereteket is tanulnak, valamint a 9. év végén 140 órás, míg a 10. év végén 160 órás nyári gyakorlatot kell teljesíteniük.

Szakközépiskola (2016 szeptemberétől Szakgimnázium) - Négy éven keresztül a közismereti tárgyakon van a hangsúly, és a 12. év végén érettségi vizsgát kell tenni. Ugyanakkor már a 9. évfolyamtól tanulnak szakmai alapozó tantárgyakat: az itt tanult ismereteket beszámítjuk az érettségi utáni szakmai képzésbe (így számukra a kétéves szakképzés egy évre csökken) és kötelező szakmai előkészítő tárgyból érettségi vizsgát tenni. Az így négy (vagy öt) év alatt "szerzett" közismereti és szakmai ismeretek a többség számára megfelelő alapot adnak a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz.

Érettségi után - Az érettségi bizonyítvánnyal lehet ezekre a képzési formákra jelentkezni (akár gimnáziumból is), ahol egy vagy két éven keresztül szinte csak szakmai tantárgyak oktatása folyik. A képzés végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek és OKJ-s bizonyítványt kapnak.

Pályaválasztási felelős

Lugosi István igh.
lugosi [at] kando-kkt.sulinet.hu
Telefon: 76/481-622