Jelentkezés a kéttannyelvű képzésre

A kéttannyelvű képzés nyelve a német, de ez nem zárja ki az általános iskolában angolt tanuló jelentkezőket sem. Minden jelentkezőnek – a központi magyar és matematika írásbelin felül – részt kell vennie egy nyelvi felmérőn is abból az idegen nyelvből, amit eddig tanult.
A felmérő egy körülbelül 10 perces elbeszélgetés.
A jó eredményt elérők nyelvi előkészítő évfolyamon kezdik meg középiskolai tanulmányaikat 2016. szeptemberében heti 18 németórával, az angol nyelv tanulását pedig heti 2 órában folytatják.
A szóbeli felmérés időpontja: 2016. február 22-24., 14.00-16.00 között. Erre külön értesítést iskolánk nem küld.
A jelentkezők egy rövid bemelegítő beszélgetés után húznak egy témát. A témakifejtés képek és kérdések segítségével történik, de a feladat NEM képleírás.
A felkészülést segítő témák:

 1. A családom és én (a saját személy részletes bemutatása, a családtagok rövid bemutatása, belső tulajdonságok, a külső leírása, foglalkozások elnevezései)
 2. Az iskola (órarend, tantárgyak, az iskolatáska tartalma, az iskolához és a tanuláshoz tartozó tevékenységek)
 3. Hobby, szabadidő, sport (a téma szókincsének ismerete általánosságban és a tanulóra vonatkozóan)
 4. A lakóhely és a saját lakás bemutatása (a lakás helyiségei és a bútorok, háztartási eszközök, házimunkák, szomszédok, a környék bemutatása)
 5. Étkezés (főétkezések, ételek, evőeszközök, a kedvenc étel(ek) elnevezései, egészséges és egészségtelen ételek)
 6. Ünnepek (a családi ünnepek elnevezési és a kapcsolódó szókincs, a dátum formátumának ismerete)
 7. A ruhatár (a ruhadarabok és a kiegészítők megnevezése, jellemző viselet az egyes évszakokban és bizonyos eseményeken, a kedvenc ruhadarab)
 8. A napirend (egy iskolai nap részletes bemutatása, hétvégi programok, az óra ismerete)

Nyelvtani ismeretek:

 • Igeragozás jelen időben (tőhangváltós, elváló igekötős igék)
 • Perfekt (a haben és a sein mint időbeli segédigék)
 • Jövő idő (werden)
 • Visszaható igék
 • Módbeli segédigék (können, dürfen, müssen, wollen, sollen, mögen + möchte-)
 • Felszólító mód
 • Kötőszavak
 • Prepozíciók
 • Melléknevek fokozása (als / wenn)
 • Melléknevek ragozása

Minden jelentkezőnek jó készülést és eredményes felvételi vizsgát kívánunk!